-  |  latviski  |  english
ATEK


  •   Starptautiskie kravu parvadajumi ar autotransportu pa NVS un Baltijas valstim
  •   Logistika
  •   Ekspedicija
  •   Kravu deklaresana un muitas noformesana
  •   Nepieciesamo EK sertifikatu noformesana specifiskam kravam (veterinaras, fito u.t.t)


Transporta ekspedicijas firma ATEK tika izveidota 1991.gada 03.oktobri. Ka galvenais darbibas veids tika planots sniegt ekspedicijas pakalpojumus valsts autotransporta uznemumam AK-2852. Uz jaunizveidoto TEF ATEK pargaja stradat visi AK-2852 ekspluatacijas dienesta darbinieki. Taja laika, pec Latvijas neatkaribas atjaunosanas, aktivi tika mekletas jaunas, efektivas saimniekosanas formas.

1993.gada, pec AK-2852 privatizesanas uzsaksanas un liguma attiecibu izmainam, SIAATEK uzsaka darbibu kopeja transporta-ekspedicijas pakalpojumu tirgu. Tirgus un pasu iespeju analize lava koncentret savu darbibu uz juras konteineru parvadasanu no Latvijas ostam uz Baltijas valstim un uz bijusas PSRS valstim (Krievija, Baltkrievija, Ukraina u.c.). Taja pasa gada ATEK ipasuma tika iegadati pirmie automobili KAMAZ, MAZ un puspiekabes-konteinervedeji. Par pirmajiem transporta pasutitajiem kluva Latvijas kugnieciba un Hanza Forwarding. Nedaudz velak tika izveidotas darijumu attiecibas ar kompanijam P&O, MAERSK, MSC, Sea-land, ka ari sadarbiba praktiski ar visiem juras konteineru ekspeditoriem, kuri darbojas saja tirgu.

1994.gada , lai palielinatu parvadajumu apjomu un paplasinatu klientu loku, tika izveidota filiale, kura atrodas tiesa ostas tuvuma. Uz doto bridi ATEK ir divas filiales. Firmas apgrozijums 2011.gada bija Ls 5,0 miljoni. ATEK parvadajumu specializacija ir juras konteiru parvadajumi ar autotransportu. Menesi videji tiek parvadati 450 konteineri.Phone: +371 67614768, fax: +371 67860074
Email: atek@atek.lv

Par mums  |  Dokumenti  |  Klienti  |  Kolektivs  |  Kontakti